Труп в къщата

  • Събота, 03 Април 2021

В този студен зимен ден инспектор Кръстев дори не можа да си изпие кафето сутринта. От 112 още в 7 се бяха обадили ...
Разреши загадката

Бягство от затвора

  • Петък, 02 Април 2021

Джак е затворен в затворническа килия с пръстен под и само един прозорец, който обаче е толкова нависоко, че Джак не може ...
Разреши загадката

Откраднатите бижута

  • Четвъртък, 01 Април 2021

Инспектор Кръстев оглеждаше с любопитство стаята. По пода се въргаляха обърнати столове, една очевидно преместена ...
Разреши загадката